Energia odnwialna pod klucz
pl en
1 2 3 4

Usługi O&M PBDI


OFERTA:

 • zapewnienie bezobsługowości pracy stacji abonenckiej
 • monitoring sygnałów z telemechaniki
 • opracowanie oraz aktualizowanie wymaganych prawem instrukcji
 • natychmiastowa reakcja w przypadku wystąpienia awarii lub usterki
 • eksploatacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych nn, SN, WN
 • zapewnienie funkcjonowania infrastruktury zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska
 • zabezpieczenie infrastruktury przed niepożądanymi działaniami
 • nadzór nad infrastrukturą IT
 • sporządzanie raportów ze stanu technicznego obiektu
 • koordynacja działań ze stronami trzecimi
 • czynności łączeniowe w rozdzielnicach SN zlokalizowanych w turbinach wiatrowych
 • nadzór nad  testami sprawdzającymi spełnienie warunków przyłączenia, umowy przyłączeniowej, IRiESP oraz IRiESD dla farmy wiatrowej
 • czynności ruchowe na stacji abonenckiej zgodnie z Instrukcją Współpracy Ruchowej
 • nadzór wysokokwalifikowanych specjalistów poszczególnych branż technicznych (elektroenergetyczna, drogowa, konstrukcyjna, sanitarna, projektowa)
 • oznakowanie oraz utrzymanie dróg dojazdowych oraz placów montażowych wraz z infrastrukturą melioracyjną
 • pielęgnacja terenów zielonych 
Aktualności

greenPOWER

greenPOWER

Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej

Fundacja "Między Niebem, a Ziemią"

Fundacja

Miło nam poinformować, ze podjęliśmy współpracę z Fundacją Miedzy Niebem, a Ziemią.

Program polskich gwarancji pochodzenia energii

Program polskich gwarancji pochodzenia energii

Przystąpilismy do programu polskich gwarancji pochodzenia energii.